İdari Kadro
İdris AKARÇEŞME Daire Başkanı
0212 521 81 00 D: 1040 iakarcesme@fsm.edu.tr
Lisans: Anadolu Üniversitesi Y.Lisans: Marmara Üniversitesi
Korhan GÖRMEK Şef
0212 521 81 00 D: 1025 kgormek@fsm.edu.tr
Lisans: Anadolu Üniversitesi Y.Lisans: Beykent Üniversitesi
Emrah HOPANOĞLU Satınalma Uzmanı
0212 521 81 00 D: 1038 ehopanoglu@fsm.edu.tr
Lisans: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans: İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Ahmet DURMAZ Satınalma Uzmanı
0212 521 81 00 D: 1039 adurmaz@fsm.edu.tr
Lisans: Anadolu Üniversitesi Y.Lisans: Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Ahmet Selim BACACI Satınalma Uzmanı
0212 521 81 00 D: 1049 asbacaci@fsm.edu.tr
Lisans: Anadolu Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Şehir Üniversitesi
Ali PİRİNÇVEREN Uzman
0212 521 81 00 D: 3047 apirincveren@fsm.edu.tr
Lisans: Kocaeli Üniversitesi
Burhan ALTUN Ayniyat Uzmanı
0212 521 81 00 D: 4273 baltun@fsm.edu.tr
Lisans: Atatürk Üniversitesi
Serkan ARPAÇAY İdari Amir
0212 521 81 00 D: 6090 sarpacay@fsm.edu.tr
Lisans: Anadolu Üniversitesi Y.Lisans: Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Emre AYDIN İdari Amir
0212 521 81 00 D: 7014 eaydin@fsm.edu.tr
Lisans: Anadolu Üniversitesi
Halil İbrahim AKBULUT Memur
0212 521 81 00 D: 4090 hiakbulut@fsm.edu.tr
Lisans: Mustafa kemal üniversitesi
Recep AYDIN Memur
0212 521 81 00 D: 1026 raydin@fsm.edu.tr
Bahar EREN Memur (Santral)
0212 521 81 00 D: 4000 beren@fsm.edu.tr
Yunus DUMAN Şoför (Makam)
0212 521 81 00 yduman@fsm.edu.tr
İbrahim TURALİ Şoför (Makam)
0212 521 81 00 D: 1024 iturali@fsm.edu.tr
Ahmet Tahir KADIOĞLU Şoför (Makam)
0212 521 81 00 D: 1024 atkadioglu@fsm.edu.tr
Muzaffer TÜCCAR Şoför
0212 521 81 00 D: 1024 mtuccar@fsm.edu.tr
Serkan BALKIRAN Şoför
0212 521 81 00 sbalkiran@fsm.edu.tr
Seyfettin KUMRU Şoför
0212 521 81 00 D: 1024 skumru@fsm.edu.tr
Kadir IŞIK Şoför
0212 521 81 00 kadir@fsm.edu.tr
Tuncay USTA Şoför
0212 521 81 00 tusta@fsm.edu.tr
Murat NALKESEN Memur
0212 521 81 00 D: 2040 mnalkesen@fsm.edu.tr
Lisans: Anadolu Ünv.
Atilla YILMAZ Yrd. Personel
0212 521 81 00 D: 3006 atillayilmaz@fsm.edu.tr
* Yarı Zamanlı