FSMVÜ | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
 • Hakkımızda
  •  
Hakkımızda

GÖREVLERİ

 1. Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Üniversite'ye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek.
 2. Yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek.
 3. Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek.
 4. Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek.
 5. Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.
 6. Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri işleri yapmak.
 7. Basın ve grafik işleri ile evrak, yazı, teksir hizmetlerini yerine getirmek.
 8. Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek.
 9. Verilecek benzeri görevleri yapmak.Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi